Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

Introducere

Capitolul 1. Privire generală asupra problemelor gender în sistemele de pensionare din diferite ţări ale lumii
1.1. Reformarea sistemelor de pensionare şi problemele egalităţii genurilor
1.2. Ţările Uniunii Europene cu un „stat social” dezvoltat
1.3. Ţările post-socialiste

Capitolul 2. Analiza legislaţiei Republicii Moldova în domeniul pensionării şi al muncii în aspect gender
2.1. Normele internaţionale ale muncii şi legislaţia naţională a Republicii Moldova
2.2. Asigurarea legală a accesului egal la muncă şi ocupaţii profesionale: garanţii la angajarea în muncă
2.3. Libertatea în alegerea profesiei, instruirea profesională şi reciclarea, avansarea în serviciu. Restricţiile utilizării muncii femeilor
2.4. Remunerarea egală pentru o muncă echivalentă
2.5. Dreptul la sănătate şi condiţii de muncă inofensive. Garanţii şi facilităţi în legătură cu graviditatea şi maternitatea
2.6. Dreptul la asigurarea socială, inclusiv dreptul la pensie

Capitolul 3. Analiza contextului demografic al problemelor gender în Republica Moldova
3.1. Asimetria gender în structura populaţiei pe vîrste şi sexe în Republica Moldova
3.2. Diferenţele dintre condiţiile şi cauzele mortalităţii masculine şi feminine, supramortalitatea masculină
3.3. Devierile indicatorilor ce ţin de durata vieţii în Republica Moldova în aspect gender şi dinamica acestora
3.4. Durata prognozată a vieţii la pensie
3.5. Diferenţele gender în raportul dintre durata activităţii de muncă şi durata vieţii la pensie
3.6. Influenţa natalităţii asupra stagiului de cotizare al angajaţilor

Capitolul 4. Piaţa muncii în Republica Moldova şi influenţa acesteia asupra cursului de reformare a sistemului de pensionare: aspectele gender
4.1. Caracterul economic activ al populaţiei, ocuparea forţei de muncă şi şomajul
4.2. Ocuparea forţei de muncă în ramurile economiei

Capitolul 5. Salarizarea şi veniturile

Capitolul 6. Ocuparea neoficială

Capitolul 7. Problemele întreruperilor social-utile în ocuparea forţei de muncă

Capitolul 8. Problemele gender ale pensionarilor actuali
8.1. Componenţa pensionarilor în aspect gender

Capitolul 9. Pronosticul specificului de asigurare cu pensii a bărbaţilor şi femeilor, transferurile de pensii între genuri în sistemul de pensionare creat

Capitolul 10. Analiza formulelor de calculare a marimii pensiilor pentru limita de virsta in aspect gender
10.1. Analiza formulei vechi de calculare a mărimii pensiei pentru limită de vîrstă
10.2. Analiza formulei noi de calculare a mărimii pensiei pentru limită de vîrstă
10.3. Modificarea diferenţei gender în mărimile pensiilor odată cu trecerea la formula nouă de pensionare

Capitolul 11. Majorarea virstei de pensionare. Egalizarea virstei de pensionare?
11.1. Plusurile şi minusurile majorării vîrstei de pensionare şi „egalizarea” acesteia pentru bărbaţi şi femei
11.2. Povara individuală de pensionare sau raportul dintre durata vîrstei apte de muncă şi durata de aflare la pensie
11.3. Modificarea probabilităţii de a ajunge pînă la pensie pentru bărbaţi şi femei în cazul diferitor scenarii de majorare a vîrstei de ieşire la pensie

Concluzii

Bibliografia

Aspectele gender ale sistemului de pensionare a Republicii Moldova

3.3. Devierile indicatorilor ce ţin de durata vieţii în Republica Moldova în aspect gender şi dinamica acestora.

Diferenţele dintre condiţiile mortalităţii masculine şi celei feminine conduc la devieri semnificative în durata vieţii locuitorilor Republicii Moldova. Astfel, în anul 2004 un bărbat moldovean trăia în medie doar pînă la 64,6 ani, iar durata medie a vieţii unei femei era cu mult mai mare – 72,5 ani. Aşadar, deosebirea în „speranţa de viaţă la naştere” în aspect gender constituia 7,9 ani. În comparaţiile internaţionale valoarea indicatorului menţionat poate fi apreciată ca una „medie” (vezi fig.6). Cel puţin această evaluare este echitabilă faţă de ţările din Europa şi CSI. Cu toate acestea valorile mari ale acestui indicator sînt caracteristice preponderent pentru ţările Europei Centrale şi de Est şi CSI, în timp ce în ţările Europei Occidentale diferenţele dintre durata prognozată a vieţii pentru bărbaţi şi femei sînt cu mult mai mici, decît în Republica Moldova.

În general, în ultimii 25 de ani, speranţa de viaţă la naştere atît la bărbaţi, cît şi la femei treptat, foarte lent, dar incontinuu creşte. Din anul 1981 pînă în anul 2004 la bărbaţi aceasta a crescut cu doi ani, iar la femei – cu circa 3 ani.

De aceea, în cazul evaluării dinamicii deosebirilor în aspect gender al duratei vieţii prognozate a locuitorilor Republicii Moldova în această perioadă în general, urmează de menţionat că aceasta este negativă: diferenţele între durata prognozată a vieţii la bărbaţi şi la femei au crescut pentru toate vîrstele. Însă, în mod diferit. Astfel, devierea în speranţa de viaţă la naştere a crescut cu 1 an. Acelaşi indicator, însă calculat pentru cei care au atins vîrsta de 15 ani, a crescut cu 1,3-1,4 ani; pentru cei care au atins vîrsta de 45 de ani – cu 1,6 ani, pentru cei ce au atins vîrsta de 65 de ani – cu 0,7 ani. O asemenea dinamică dovedeşte despre creşterea influenţei duratei prognozate a vieţii locuitorilor asupra asimetriei gender în sistemul de pensionare al Republicii Moldova.

Sursa: datele Biroului Naţional de Statistică


Fig.6. Diferenţele gender în durata prognozată a vieţii în ţările din Europa şi CSI.
Sursa: datele Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Serviciului Federal al statisticii de stat din Federaţia Rusă.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru