Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni

Strategia de reformare a sistemului de asigurare cu pensii adoptată de către Republica Moldova presupune unificarea normelor de pensionare pentru toate categoriile de beneficiari de acelaşi tip de pensie. În acest sens în anul 2004 a fost adoptată Legea nr.273 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care a suplimentat Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat cu un capitol separat, care reglementează condiţiile de stabilire a pensiilor unor categorii de cetăţeni, precum sînt deputaţii Parlamentului, membrii Guvernului, funcţionarii publici, aleşii locali. Condiţia de bază pentru stabilirea pensiilor acestor categorii de beneficiari este atingerea vîrstei de pensionare stabilite, precum şi realizarea stagiului total şi special. Astfel, deputaţii şi membrii Guvernului urmează să-şi exercite funcţiile corespunzătoare cel puţin doi ani (desigur, cu condiţia atingerii vîrstei de pensionare şi realizării stagiului total de asigurare), pentru a obţine dreptul la pensie în mărime de 75% din venitul mediu lunar asigurat al unui deputat sau membru al Guvernului în exerciţiu. Funcţionarii publici urmează să confirme un stagiu total de cotizare de cel puţin 15 ani în serviciul public pentru a obţine dreptul la pensie în mărime de 75% din venitul mediu lunar asigurat, iar reprezentanţii aleşilor locali – cel puţin 8 ani.

Pensiile stabilite acestor categorii de cetăţeni se finanţează în mărime de 50% din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat şi în mărime de 50% - din contul bugetului de stat. Este de menţionat că numărul de beneficiari de acest tip de pensii nu este mare şi în anul 2005 a constituit circa 0.8% din numărul total al pensionarilor.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru