Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

3.5. Formulele de pensionare

Calcularea mărimii pensiei pentru limită de vîrstă

Conform Legii Republicii Moldova cu privire la pensiile de asigurări sociale de stat, pentru calcularea pensiei pentru limită de vîrstă se aplică diferite formule, în dependenţă de mărimea stagiului de cotizare (atît celui total, cît şi celui obţinut după anul 19991).

А) Dacă stagiul de cotizare al pensionarului, obţinut după anul 1999 este egal sau mai mare decît 20 de ani, mărimea pensiei este proporţională venitului lunar mediu asigurat, care se calculează conform următoarei formule:

unde:
- suma contribuţiilor achitate pentru perioada de cotizare;
- mărimea cotei de contribuţie stabilită în perioada de cotizare;
- numărul lunilor pentru care s-au plătit contribuţiile.

Notă. În legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nu este prevăzut mecanismul de indexare a mărimii contribuţiilor .
Pentru fiecare an de stagiu de cotizare confirmat pînă la 35 de ani pensionarului i se calculează 1.2%, iar mai mult de 35 de ani – 2% din venitul mediu lunar asigurat. În cazul realizării stagiului de cotizare de 35 de ani mărimea pensiei se majorează suplimentar cu 2% din venitul mediu lunar asigurat pentru fiecare an lucrat după atingerea vîrstei de pensionare stabilite. În rezultat formula de calculare a pensiei pentru limită de vîrstă este următoarea:

P = [1,2% ? Vn + 2% ? (Vt - Vn) + 2% ? (R - Rn)]? Sa (3.1)
unde:
Sa venitul mediu lunar asigurat;
Vt - stagiul de cotizare realizat;
Vn - stagiul de cotizare necesar (35 de ani);
R - vîrsta reală la pensionare;
Rn - vîrsta standard de pensionare.

B) Dacă stagiul de cotizare al pensionarului obţinut după anul 1999 nu depăşeşte 20 de ani, atunci mărimea pensiei este alcătuită din două părţi, care apreciază drepturile la pensie, obţinute pînă şi după anul 1999, şi se calculează conform următoarei formule:

 
unde:
P mărimea pensiei;
Pv mărimea pensiei, calculată pentru perioada de pînă la anul 1999;
Pn mărimea pensiei, calculată pentru perioada de după anul 1999 conform formulei 3.1;
Vv stagiul de cotizare pînă la anul 1999;
Vn stagiul de cotizare după anul 1999.

Formula de calcul pentru determinarea mărimii pensiei pentru perioada de pînă la anul 1999 se compune din doi termeni:
Pv = MMP +0.005?Vv?S?K
unde:
MMP mărimea minimă de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă, se deosebeşte pentru pensionarii din numărul lucrătorilor din sectorul agrar şi ceilalţi pensionari. Mărimea minimă de calcul al pensiei este cu 10 lei mai mică decît pensia minimă, mărimea căreia se stabileşte anual prin hotărîrea Guvernului (de regulă, deşi aceasta nu este stipulat în lege, ritmul de indexare a pensiei minime coincide cu ritmul de indexare a pensiei). Dinamica schimbării mărimii pensiei minime pentru diferite categorii de pensionari este prezentată în tabelul 3.1;
S – salariul mediu lunar pe ţară, din care au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale în anul premergător anului de ieşire la pensie;
K – coeficientul individual al pensionarului.

Tabelul 3.1.
Mărimea pensiei minime


Categoria de pensionari

2004

2005

2006

pensii pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din sectorul agrar

175.08

258.86

299.5

pensii pentru limită de vîrstă pentru ceilalţi beneficiari de pensie pentru limită de vîrstă

196.98

290.77

336.42

Calcularea mărimii pensiei de invaliditate

În corespundere cu Legea Republicii Moldova privind pensiile de asigurări sociale de stat există formule de calculare a pensiei pentru cetăţenii ce au devenit pensionari pînă şi după 1 ianuarie 2010.

A) Dacă cetăţeanul a devenit pensionar de invaliditate după anul 2010, atunci mărimea pensiei este proporţională venitului mediu lunar asigurat şi se calculează conform următoarelor formule:

Pentru gradul I de invaliditate:

Pentru gradul II de invaliditate:
(3.2)
Pentru gradul III de invaliditate:

unde:
Sa venitul mediu lunar asigurat;
V stagiul de cotizare confirmat;
Vmax stagiul de cotizare maxim potenţial de la vîrsta de 18 ani pînă la vîrsta de pensionare general stabilită;

B) Dacă cetăţeanul a devenit pensionar de invaliditate după anul 2010, atunci pensia este constituită din două părţi şi se calculează conform următoarei formule:

unde:

P – mărimea pensiei;
Pv – mărimea pensiei calculată pentru perioada de pînă în anul 1999;
Pn – mărimea pensiei, calculată pentru perioada de după anul 1999 conform formulei 3.2;
Vv – stagiul de cotizare pînă în anul 1999;
Vn – stagiul de cotizare după anul 1999.

Formula de calcul pentru determinarea mărimii pensiei pentru perioada de pînă la anul 1999 se compune din doi termeni:

Pentru gradul I de invaliditate:
Pv = [MMPII +20%?S?K]
Pentru gradul II de invaliditate:
Pv = [MMPIII +15%?S?K]
Pentru gradul III de invaliditate:
Pv = [MMPIIII +7%?S?K]

unde:
MMPII, MMPIII, MMPIIII mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul I, II şi III respectiv. Dinamica schimbării mărimii minime de calcul al pensiei de invaliditate de diferite grade este prezentată în tabelul 3.2 (este cazul de a reaminti că mărimea minimă a pensiei este cu 10 lei mai mare decît mărimea minimă de calcul al pensiei;
S – salariul mediu lunar pe ţară, din care au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale în anul premergător anului de ieşire la pensie;
K – coeficientul individual al pensionarului.

Tabelul 3.2.


Categoria de pensionari

2005

2006

pensii de invaliditate de gradul I

206.85

239.33

pensii de invaliditate de gradul II

199.76

231.12

pensii de invaliditate de gradul III

140.66

162.74


1. Intrarea în vigoare a Legii Republicii Moldova privind pensiile de asigurări sociale de stat


© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru