Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuarială

În red. V.N. Baskakov –
© Moskova: AER „Asigurarea socială şi de pensionare”, 2007
© Centrul Independent Actuarial Informaţional - Analitic

Monografia dată este o carte ordinară din seria „Sistemele naţionale de pensionare: expertiza actuarială”, publicată de către Centrul Independent Actuarial Informaţional-Analitic de comun cu specialiştii statelor membre ale Asociaţiei Fondurilor de Pensii şi Fondurilor Sociale din ţările CSI şi ţările Baltice. În anul 2007 în cadrul acestei serii a fost publicată monografia „Sistemul de pensionare al Federaţiei Ruse: expertiza actuarială”.
Monografia este consacrată expertizei actuariale a sistemului de pensionare şi analizei rezultatelor reformei de pensionare, ce se efectuează în prezent în Republica Moldova. În monografia dată sînt prezentate prognozele de lungă durată a indicatorilor principali financiari şi social-economici ai sistemului de pensionare, efectuate cu utilizarea setului de modele imitative ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova; sînt prezentate recomandările privind perfecţionarea acestuia, asigurarea viabilităţii şi stabilităţii.
Cartea este destinată economiştilor, specialiştilor din domeniul asigurării sociale şi asigurării cu pensii, afacerilor de asigurare, precum şi pentru toţi cei care sînt interesaţi de problemele de reformare ale sistemelor de pensionare din ţările postsocialiste.

Colectivul de autori

Din partea Centrului Independent Actuarial Informaţional – Analitic:
Valerii Baskakov, profesor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, director
Elena Krîlova, candidat în ştiinţe economice, şef de secţie
Anna Selivanova, аctuar
Evghenii Ianenko, аctuar
Vladimir Arhangheliskii, expert
Valerii Elizarov, candidat în ştiinţe economice, expert
Alexander Lelichuk, candidat în ştiinţe tehnice, expert

Din partea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova:
Victor Mîndru, viceministru
Elizaveta Ivanova, şef de secţie
Alexandru Sînchetru, expert

Traducere în limba română – Veronica Maevsch

 

Cuprins

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru